Op een rups

Een rups verzuchtte laatst in Bonn:
‘Ik wou dat ik al vliegen kon.
De hemel lonkt, mijn hartje brandt.
Wat doe ik nog op deze plant?’
Hij strekt zijn kleine lijf en hee!
Daar vliegt hij – met een meesje mee…