Een bladluis

Een bladluis uit Valladolid
gaat nooit ofte nimmer failliet.
Hij zegt dan ook vaak:
‘Ik heb voor mijn zaak
genoeg aan een microkrediet.’