Maand: juli 2022

De ark van Noach

Het was zo goed bedacht van God:
van alle dieren twee.
Toch viel het Noach zwaar,
die veertig dagen op de zee.

Een houten boot, terwijl het
onophoudelijk bleef gieten,
met in het ruim twee bevers,
houtworm, boktor en termieten.

Die voerde hij zijn stoelen maar
– hij zelf zat op de grond –
dus alle dieren leven nog
door Noachs zere kont.