Halt!

Meneer, ik houd u staande,
want uw rijgedrag valt op.
U scheurt hier door de straat
als Max Verstappen in de dop.

Met zestig door een woonerf
en al twee keer door het rood;
u lijkt warempel wel
een dronkenman met hoge nood.

Twee wielen door de bocht
en over drempels in z’n vier.
U weet wat u nu krijgen gaat:
een baantje als koerier.