Op zoek naar een nieuwe draak

Een dráák, meneer Merlijn?
Dat is niet meer van deze tijd.
Die stank en rook is
ab-so-luut niet goed voor de natuur.
Wat dacht u van dit
handgeknoopte vliegende tapijt?
Met zeven jaar garantie
én subsidie, dus niet duur.
Of deze bezem? Altijd van
een oude vrouw geweest.
Betrouwbaar en nog jarenlang
berekend op zijn taak.
Nou, welke van de koopjes hier
bevalt u nu het meest?

Wat kijkt u boos ineens.
Heb ik soms iets verkeerd ge-

kwaak!