Futloze mus

Een futloze mus uit Almere
besloot om niet verder te leren.
Hij vond het wel best.
Hij bleef in zijn nest
en hoefde nooit vroeg uit de veren.