Rekentoets

Je zucht.
Ik schuif mijn blad met sommen
langzaam naar de hoek.
De juf kijkt op,
maar leest meteen weer
verder in haar boek.
Een steelse blik.
Een lach.
Natuurlijk help ik je weer mee.
Wij samen zijn het allerleukste
tafeltje van twee.