Op een teckel

Een teckel zorgde in Maastricht
voor goed wiskundig onderricht:
‘Het cirkeloppervlak bestaat
uit pi – en dat maal r kwadraat.’
Hij keek zijn klas toen hoopvol rond,
maar ach! Dit snapte dus geen hond…