Op een varken

Een varken hield in Ballingbuur
een grote schoonmaak in haar schuur.
Ze voerde daarbij alles af
wat haar niet langer vreugde gaf.
Maar hoe ze daar ook ruimen zal,
het is en blijft een zwijnenstal.