Op een ooi

Een ooi sprak laatst in Kathmandu
vermanend haar vriendinnen toe:
‘Wees zeer voorzichtig met die ram,
die vorig jaar hier ook al kwam.
Ik weet dat hij – en da’s niet mis –
behoorlijk schaapverwekkend is!’