Op een potvis

Een jonge potvis uit Phuket
heeft niet bepaald goed opgelet:
hij is tot drie keer toe gestrand
bij Texel én bij Ameland.
‘Ik heb’, zo sprak hij diep geraakt,
‘er wel een potje van gemaakt.’