Een groep jongelui

Een groep jongelui uit Oostende
veroorzaakte niets dan ellende:
vernieling, geweld,
beroving, gescheld;
het werd een gigantische bende.