Wat vogels eigenlijk zeggen

Ik ben jong,
ik ben gezond
en sexy bovendien.

Ik geef mezelf
een twaalf
op een schaal van 1 tot 10.

Ik ben de beste
nestenbouwer.
Dames, komt dat zien!

En maak met mij
het beste ei
van heel het bos

misschien?